admin - "17 Kasım 2023" - "Geliştirme, Veritabanları"

dbForge Data Compare for MySQL Full İndir


dbForge Data Compare for MySQL; MySQL, Percona ve MariaDB veri tabanlarında verileri karşılaştırma ve senkronize etmek için tasarlanmıştır. Araç, veriler arasındaki farkların net bir resmini ve karşılaştırma sonuçlarını analiz etmenin yollarını sunar, eş zamanlı komut dizisi oluşturarak bir anda değişiklikleri uygular. Ayrıca, komuta satırı kullanarak düzenli MySQL veri karşılaştırmalarını programlayabilirsiniz.